Tjänster

Servicearbeten

Restid till och från arbetsplatsen Kontroll av arbetet vad som skall utföras.

Planering av arbetet, hämta material hos grossist. Etablering av arbetsplatsen.

Tid att utföra arbetet. Kontroll av utfört arbete.

Bortforsling av skräp och material som skall slängas.

Tidsskrivning och materialskrivning.

I timdebitering så ingår följande: restid till och från arbetsplatsen, kontroll av arbetet, hämta material hos grossist, arbetstid, tidsrapportering, eventuellt påfyllning av material till servicebil och städning.

Försäkringar, utbildningar, skatt, moms, lön, pension och sociala kostnader.

I servicebil ingår verktyg och inredning. Kostnader för bilen så som: Trängselskatt, försäkringar parkeringskostnader hyra av extra verktyg, leasingkostnader bränsle och service underhåll av bilen.

Priser ex moms

Jag börjar debitera: När jag åker från mitt kontor till arbetsplatsen och tills att arbetet är färdigt samt att allt material och tidsrapportering är klart.

Minsta arbetstids debitering är 2 timmar och en servicebilkostnad /dag.

ROT-avdrag erbjuds om man så önskar.

Ombyggnad/Nybyggnad